يحيي سلطاني رئیس اتحادیه فخاران اروميه اظهار داشت: قيمت آجر نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 47 درصد كاهش يافته است. وي با بيان اينكه در سال گذشته قيمت آجر هر تن 26 هزار و 500 تومان بود، گفت: در سال جاري قيمت آجر هر تن 8 هزار و 500 تومان است كه نسبت به سال گذشته كاهش يافته است.

اين مقام مسئول گفت: در حال حاضر در استان آذربايجان غربي عرضه زياد و تقاضا كمتر است، از طرفي ساخت‌وساز كاهش يافته از اين رو بازار فروش مصالح ساختماني با ركود مواجه شده است. سلطاني اظهار داشت: در سال جاري 10 واحد توليدكننده آجرپزي در استان تعطيل شده و بقيه واحدها نيمه‌فعال است. وي يكي از علل تعطيلي توليدكنندگان آجرپز را عدم فروش در بازار، عدم قدرت پرداخت دستمزد كارگران و نبود درآمد اعلام كرد. سلطاني اضافه كرد: سه برابر بودن ماليات بر درآمد استان نسبت به استان‌هاي صنعتي كشور از جمله تبريز و اصفهان از ديگر مشكلات موجود است. سلطاني اظهار كرد: امسال دستمزد كارگران در مقايسه با سال گذشته حدود 14 درصد افزايش يافته است. اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در آذربايجان غربي 57 واحد توليدكننده آجرپزي وجود دارد، گفت: در حال حاضر روزانه 5 هزار تن آجر دراروميه توليد مي‌شود كه تعداد واحدهاي توليدكننده آجرپزي جوابگوي نيازهاي فعلي استان است. سلطاني افزايش ساخت‌وساز، افزايش بيمه كارگران ساختماني، اعطاي وام و امتياز به زمين‌هاي قراردادي با اخذ حقوق دولتي براي ساخت را از جمله راهكارهاي مقابله با مشكلات موجود در استان اعلام كرد. وي با اشاره به ميزان اشتغال‌زايي در صنف آجرپزان اروميه افزود: در حال حاضر 7 هزار نفر در كوره آجرپزان مشغول به كار هستند. وي كيفيت آجرپزي در استان را مناسب و مطلوب ارزيابي كرد و گفت: آذربايجان غربي و مياندوآب از لحاظ آجرپزي مقام نخست را در سطح استان به خود اختصاص داده است. اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: اين استان از لحاظ آجرپزي در مقام هفت ـ هشت كشوري قرار دارد.